Przejdź do głównej zawartości

byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.


są ta­cy ludzie którzy codzien­nie ra­no wstając przyszy­wają so­bie na us­ta uśmiech. 
bo­li ich ser­ce, bo­li dusza, zło świata przedziera się na wskroś ob­ra­mowań ser­ca. 
bo­li ich wszys­tko, ot­warcie oczu sta­je się ak­tem od­wa­gi a od­dech he­roiz­mem. 
 cel uciekł gdzieś z miłością i ba­wią się w naj­lep­sze. 
a sa­mot­ność stała się je­dynym przy­jacielem...
przyszy­wają uśmiech grubą ni­cią żeby nie od­padł. 

kryją się za fałszywą ra­dością a w środ­ku płoną.
naj­smut­niej­sze jest to, że nikt nie pot­ra­fi od­gadnąć co nap­rawdę czują. 

ludzie zat­ra­cili umiejętność czy­tania z oczu. 
bo prze­cież oczy po­wiedzą ci praw­dę..


dlacze­go nikt nie spoj­rzy w mo­je?Popularne posty z tego bloga

lov

gdy patrzę w TWOJE oczy - dobrze wiem, że mamszczęście..
kocham Cię za to, że po prostu ze mną jesteś..
moje serce? ja oddałam swoje serce...

przecież wiesz,
że nigdy nie przyznam się do tego,
ile dla mnie znaczysz..

I'm only human after all.