Przejdź do głównej zawartości

nigdy nie przepraszaj za to, co czujesz...

' Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. 
Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście.
Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie.
Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...]
Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz.
To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń.
Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz.
Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas może na­wet zap­rzeć ci dech w piersiach. '

 

hyh, i od poniedziałku powrót do szkooooły! ^^
tydzień i 100dn. :)
a później zabieramy się ostro do pracy, żeby jakoś zdać tą maturkę! :)
i może jakieś studia? :D
aaaale najpierw trzeba zdać! :)
a teraz piękny piątkowy wieczór, chociaż mógłby być lepszy :p
i mniej  NUUUUDNY! -.-
heh, ale czasami warto się ponudzić i troche pomysleć.. chociaż niektóre myśli są dobijające ^^


[ I miss u .. ]

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

wspaniali ludzie odchodzą, bo przecież w niebie aniołom też może się nudzić...

Życie jest za krótkie by codziennie rano
budzić się z pretensjami do całego świata.
Więc kochaj tych, którzy dobrze cię traktują,
przebacz pozostałym i uwierz, że
wszystko dzieje się z jakiegoś powodu..
. TO JEST PROSTE.


tęsknie. :(

I'm only human after all.

stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.