Przejdź do głównej zawartości

nigdy nie przepraszaj za to, co czujesz...

' Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki, marzy­liście o tym, ja­kie będzie wasze życie? Biała su­kien­ka, książę z baj­ki, który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu. 
Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie, niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście.
Święty Mi­kołaj, Zębo­wa Wróżka, książę z baj­ki - by­li na wy­ciągnięcie ręki. Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie.
Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy, a baj­ki zni­kają. Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi, którym mogą ufać, ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek, bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei, że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...]
Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz. Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz.
To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył, że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń.
Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem. I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz.
Raz na ja­kiś czas, człowiek cię zas­koczy, i raz na ja­kiś czas może na­wet zap­rzeć ci dech w piersiach. '

 

hyh, i od poniedziałku powrót do szkooooły! ^^
tydzień i 100dn. :)
a później zabieramy się ostro do pracy, żeby jakoś zdać tą maturkę! :)
i może jakieś studia? :D
aaaale najpierw trzeba zdać! :)
a teraz piękny piątkowy wieczór, chociaż mógłby być lepszy :p
i mniej  NUUUUDNY! -.-
heh, ale czasami warto się ponudzić i troche pomysleć.. chociaż niektóre myśli są dobijające ^^


[ I miss u .. ]

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

lov

gdy patrzę w TWOJE oczy - dobrze wiem, że mamszczęście..
kocham Cię za to, że po prostu ze mną jesteś..
moje serce? ja oddałam swoje serce...

przecież wiesz,
że nigdy nie przyznam się do tego,
ile dla mnie znaczysz..

I'm only human after all.