Przejdź do głównej zawartości

miłość to pełnia życia.

' Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. 
Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. 
A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, 
gdy się te­go naj­mniej spodziewają. 
Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, 
która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, 
strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li. 'marzenia się spełniają! 
trzeba w to wierzyć i robić coś w kierunku ich spełnienia! :)
nie poddawać się i walczyć do samego końca!
bo warto :)


' ludzi się nie za­pomi­na. 
ludziom się wy­bacza, że odeszli! '

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

wspaniali ludzie odchodzą, bo przecież w niebie aniołom też może się nudzić...

Życie jest za krótkie by codziennie rano
budzić się z pretensjami do całego świata.
Więc kochaj tych, którzy dobrze cię traktują,
przebacz pozostałym i uwierz, że
wszystko dzieje się z jakiegoś powodu..
. TO JEST PROSTE.


tęsknie. :(

stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.

to już koniec baby, skończyło się love story. ;d

^^ moje' dwa kilogramy miłości ' <3

hyhy, taka moja słodycz mała :D
Jestem typem dziewczyny, która dusi wszystko w sobie, ale nie prosi o pomoc,
bo liczy na to, że oczy powiedzą wszystko.