Przejdź do głównej zawartości

miłość to pełnia życia.

' Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. 
Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. 
A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, 
gdy się te­go naj­mniej spodziewają. 
Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, 
która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, 
strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li. 'marzenia się spełniają! 
trzeba w to wierzyć i robić coś w kierunku ich spełnienia! :)
nie poddawać się i walczyć do samego końca!
bo warto :)


' ludzi się nie za­pomi­na. 
ludziom się wy­bacza, że odeszli! '

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

lov

gdy patrzę w TWOJE oczy - dobrze wiem, że mamszczęście..
kocham Cię za to, że po prostu ze mną jesteś..
moje serce? ja oddałam swoje serce...

przecież wiesz,
że nigdy nie przyznam się do tego,
ile dla mnie znaczysz..

I'm only human after all.